ضد زنگ آلكيدي

نام محصول: ضد زنگ آلكيدي
خصوصيات: آلكيد سريع خشك شونده همراه با پيگمنت اكسيد آهن قرمز مي باشد.

موارد مصرف: به عنوان پرايمر تعميراتي در سيستمهاي آلكيدي براي حفاظت از فولاد در محيطهاي با خوردگي كم تا متوسط بكار مي رود همچنين به عنوان پرايمر بعد از عمليات سندبلاست به عنوان پوشش موقتي كاربرد دارد.

خواص كلي
چسبندگي: چسبندگي بر روي سطوح كاملآ خشك و تميز و با زبري مورد نظر مناسب است.
مقاومت خوردگي: بر روي سطوح آماده سازي شده خوب است.
مقاومت حرارتي: خشك: حداكثر ۱۰۰ درجه سانتيگراد.

مشخصات فيزيكي

فام: قهوه اي و قرمز تیره
براقيت: مات
درصدجامد حجمي: ۵۲-۴۸
پوشش تئوري: m2/lit5/12)40ميكرون)
نقطه احتراق: C º۳۸
دانسيته: kg/lit ۱/۵۲-۱/۴۸
زمان نگهداري: حداقل يك سال (در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد) از تاريخ توليد ، بر حسب شرايط انبار قبل از مصرف با استفاده از همزن مكانيكي كاملاً يكنواخت گردد.

شرايط اجرا:
روشهاي اعمال: اسپري بدون هوا(ايرلس) ، اسپري با هوا(پيستوله)، قلم مو
تينر: ۱۵-۵ % بسته به روش و ضخامت اعمال
سايز نازل: ۰۱۸/۰ اينچ
فشار سر نازل: bar 150
تميز كننده وسايل: تينر مربوطه
ضخامت فيلم خشك: ۴۰ ميكرون
ضخامت فيلم تر: ۷۵ ميكرون

زمانهاي خشك شدن دردماي ۲۰ درجه
زمان خشك شدن عمقي: ۷-۵ ساعت

آماده سازي سطح
فولاد: سطح مي بايستي كاملاً تميز و خشك و عاري از هر گونه آلودگيباشد . سطح بايددر حد Sa2 بوسيله سند بلاست يا استفاده از ابزار دستي (POWER TOOL ) تا حد ST3 تميز گردد. دماي سطح بايستي حداقل ۳ درجه بالاتر از دماي نقطه شبنم باشد حداقل دما براي خشك شدن ۱۰- درجه سانتيگراد مي باشد.براي لكه گيري و كارهاي تعميراتي؛ابتدا روغن ، گريس و ساير آلودگيهاي سطحي را با استفاده از شوينده مناسب و آب فشار قوي از روي سطح برداشته و مناطق آسيب ديده را با استفاده از ابزار دستي (POWER TOOL ) تا حد ST3 و يا با استفاده از عمليات بلاستينگ تا حد Sa2 تميز كرده و تا رسيدن به ضخامت كل سيستم اعمال مي گردد.

توضيحات
پوشش لايه زيرين:ندارد.
پوشش لايه بعدي: سيستم آلكيدي يا طبق سيستم پيشنهادي رنگ.
ضخامت فيلم: بر اساس مورد استفاده ممكن است در ضخامتهاي مختلف اعمال گردد كه در اينصورت ممكن است برپوشش، زمان خشك شدن و زمان اعمال لايه بعدي اثر بگذارد. ضخامت نرمال بين ۵۰-۳۰ ميكرون ميباشد .
زمانهاي اينتروال:

بعد از حداكثر زمان اينتروال ، زير سازي سطح براي چسبندگي به لايه بعدي لازم است . براي اعمال لايه بعدي در زمان اينتروال گذشته باشد كليه آلودگيهاي سطح بايستي بوسيله شوينده مناسب و آب با فشار بالا برداشته شود.

نكات ايمني
در تماس با دست مراقب باشيد قبل و در طي استفاده، كليه موارد ايمني بر روي ظرف مطالعه گردد. در صورت لزوم به مشخصات ايمني شركت رنگدانه كالا مراجعه شود و كليه قوانين ايمني رعايت گردد. براي حفاظت از ريه ها ، چشمها و پوست موارد پزشكي كاملاً رعايت گردد.در هنگام اعمال رنگ در محيط از وجود تهويه مناسب اطمينان حاصل شود . از اعمال در محيطهايي كه جريان هوا وجود ندارد بپرهيزيد . اين محصول قابل اشتعال مي باشد.